Doba na 3K – 15-16.09.2017

Tym razem szybki wypad nad 3K przyniósł 3 brania i jedną rybę. W piątkowy wieczór na macie wylądował karp – 13 kg. Zmiana pogody oraz ciśnienia nie przyniosły większych wyników. Miałem zostać do niedzieli jednak zapowiadany deszcz i brak aktywności ryb zmotywowały mnie do wcześniejszego zakończenia zasiadki.